WWW.HOLD168.COM

shuāi dùnㄕㄨㄞ ㄉㄨㄣˋ

基本解释

衰弱迟钝。 宋 陆游 《陈阜卿先生为两浙转运使考试官追感平昔作长句以识其事不知衰涕之集也》:“自怜衰钝辜真赏,犹窃虚名海内闻。” 清 顾炎武 《与人书》之十一:“况局守一城,无豪杰之士可与共论,如此则志不能帅气,而衰钝随之。”

相关推荐

换一换