WWW.HOLD168.COM

shuāi fúㄕㄨㄞ ㄈㄨˊ

基本解释

(1).丧服。《东观汉记·乐成王萇传》:“ 乐成王 居谅闇,衰服在身,弹棊为戏,不肯謁陵。” 宋 周密 《癸辛杂识前集·陈圣观梦》:“此小儿衰服之验,其不祥莫甚焉。” 明 方孝孺 《与童伯礼书》:“冒以衰服请见,则人谓我何?以吉服请见,则葬尚未毕,释哀凌礼,谅亦非足下所以招之之意。”
(2).谓穿着丧服。《旧唐书·顺宗纪》:“上力疾衰服,见百僚於 九仙门 。” 宋 王巩 《随手杂录》:“见伟丈夫衰服而坐,人指之曰,天帝也。”

相关推荐

换一换