WWW.HOLD168.COM

shuāi juànㄕㄨㄞ ㄐㄨㄢˋ

基本解释

衰老倦怠。《三国志·魏志·管宁传》:“今 寧 旧疾已瘳,行年八十,志无衰倦。”《醒世恒言·刘小官雌雄兄弟》:“父子正安居乐业,不想 刘公 夫妇,年纪老了,筋力衰倦,患起病来。”《明史·李善长传》:“ 善长 胡乃身见之,而以衰倦之年身蹈之也。”

相关推荐

换一换