WWW.HOLD168.COM

shuāi niéㄕㄨㄞ ㄋㄧㄝ ˊ

基本解释

亦作“ 衰薾 ”。衰弱疲倦。 宋 梅尧臣 《和宋中道喜至次用其韵》:“自惟体衰薾,寧堪事艰辛。” 宋 王安石 《与耿天骘书》之一:“岁月如流,日就衰苶。” 清 冯桂芬 《上林督部师书》:“年才四十而衰苶如五六十,虽骤畀以千里之寄,已觉精力不能推行,矧其大者乎?”

相关推荐

换一换