WWW.HOLD168.COM

shuāi wǎnㄕㄨㄞ ㄨㄢˇ

基本解释

犹暮年。 宋 范仲淹 《与韩魏公书》:“盖年向衰晚,风波屡涉,不自知止,祸亦未涯,此诚惧於中矣。” 宋 刘克庄 《水调歌头·癸卯中秋作》词:“衰晚笔无力,谁伴赋 黄楼 ?”

相关推荐

换一换