WWW.HOLD168.COM

shuāi yánㄕㄨㄞ ㄧㄢˊ

基本解释

衰老的容颜。 隋 尹式 《别宋常侍诗》:“秋鬢含霜白,衰颜倚酒红。” 宋 梅尧臣 《雪中廖宣城寄酒》诗:“任从六花壅船户,满酌春色生衰颜。” 清 方文 《将近枞阳舟中遣兴》诗:“今归衡茅下,身倦且休閒。蒔蔬与种药,聊以驻衰颜。”

反义词

白发、白首、鹤发、朱颜

相关推荐

换一换