WWW.HOLD168.COM

shì yánㄕㄧˋ ㄧㄢˊ

基本解释

(1).谓以言词自行解释。《国语·晋语二》:“ 驪姬 使 奄楚 以环释言。” 韦昭 注:“环,玉环。环,还也。释言,以言自解释也。”
(2).解释字义。 清 郝懿行 《尔雅义疏·释言》:“言之为言衍也,约取常行之字而以异义释之也。言即字也。释言即解字也。”

相关推荐

换一换