WWW.HOLD168.COM

shì jiǔ chéng xìngㄕㄧˋ ㄐㄧㄨˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ

基本解释

嗜酒成性 shìjiǔchéngxìng
[alcoholism;be addicted to drinking alcohol] 连续并经常过量饮用酒精饮料,沉溺于饮酒尤其是强迫性过量饮用酒精饮料

相关推荐

换一换