WWW.HOLD168.COM

shì shūㄕㄧˋ ㄕㄨ

基本解释

(1).爱好读书;喜爱书籍。 宋 王谠 《唐语林·文学》:“ 宣宗 嗜书,尝构一殿,每退朝,必独坐内观书,或至夜中烛灺委,禁中谓上为老儒生。” 宋 苏轼 《周教授索枸杞,因以诗赠,录呈广倅萧大夫》:“ 鄴侯 藏书手不触,嗟我嗜书终日读。” 清 王应奎 《柳南随笔》卷一:“﹝ 李馥 ﹞歷官 浙江 巡抚,性嗜书,所藏多善本。”
(2).喜爱书法和书法作品。 清 王士禛 《分甘馀话》卷下:“乃作赞,手书之,留庙中,后为好事者取去。郡守梦神告之,追获而还之庙。然则 兴霸 亦嗜书也。”

相关推荐

换一换